Aktuality

Aktuality

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Třídní schůzky 25.4.

Třídní schůzky pro všechny ročníky se budou konat ve čtvrtek 25. 4. 2024 v 16:30 formou konzultací.

Ředitelské volno 12. a 15. 4. 2024 - teoretická výuka

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024. Upozorňujeme, že ředitelské volno v uvedených dnech platí pouze pro teoretické vyučování! Praktická výuka bude probíhat podle programu.

Zájezd do Říma

Od 18.3. do 22.3.2024 je skupinka žáků napříč třídami na výletě v Římě. Na programu je návštěva nejznámějších pamětihodností a samozřejmě nesmí chybět ochutnávka pizzy. Fotky najdete zde.

Krajské kolo ekonomické olympiády

Čtyři naši úspěšní středoškoláci se 18. 3. zúčastnili mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí. Krajské kolo Ekonomické olympiády se konalo na University of New York in Prague.

Maturitní ples 2024

V pátek 1. 3. upořádali naši maturanti společný ples v hale O2 Universum.

Odkaz na fotogalerii.

Počty přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení ke dni 29. 2. 2024

Přehled přihlášek podle oborů

78-42-M/02  Ekonomické lyceum / (denní)  109
66-41-L/01  Obchodník / Zaměření maturitního oboru dle školního vzdělávacího programu Specialista marketingu nebo Manažer obchodu si žáci volí od třetího ročníku. Na konci třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru vzdělání Prodavač. (denní)  121
66-53-H/01  Operátor skladování / (denní)  44
66-51-H/01  Prodavač / Zaměření oboru dle školního vzdělávacího programu Specialista prodeje nebo Specialista prodeje elektrotechnického zboží si uchazeči volí při pohovoru u školní přijímací zkoušky. (denní)  130
64-41-L/51  Podnikání / Nástavbový maturitní obor vzdělání pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem. (denní)  147

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Den otevřených dveří 2023/2024

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole letos připravujeme na tyto termíny:

Středa 13. 12. 2023 13:00 - 18:00 hodin

Úterý 9. 1. 2024 13:00 - 18:00 hodin

Čtvrtek 25. 1. 2024 13:00 - 18:00 hodin

Zájemci se mohou těšit na setkání s žáky i vyučujícími naší školy, dozvědí se podrobnosti o teoretické i praktické výuce i o možnostech uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Přihlašování k maturitní zkoušce na jarní termín 2024

Přihlášku k maturitní zkoušce v jarním termínu 2024 je možné podat do 1. 12. 2023 v kanceláři zástupců ve všední dny od 7:30 do 16:00 hodin, v pátek od 7:30 do 15:30 hodin.

Schola Pragensis 23.11.-25.11.2023

I v letošním školním roce se bude konat veletrh středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru v Praze. Od 23. 11. do 25. 11. 2023 můžete v jedné budově získat informace od zástupců stovek středních škol z Prahy i okolí. 

Více informací najdete na https://www.scholapragensis.online/

Maturitní zkoušky - jaro 2024

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2024

Písemné práce:

10. 4. písemná práce z českého jazyka a literatury

11. 4. písemná práce z anglického jazyka

Praktická MZ 4. A, 4. B (obchodní praxe: účetnictví a prezentace závěrečné práce): 17. 4. – 18. 4. P2. A, P2. B, P3. A (účetnictví): 18. 4.

Studijní volno 24. 4. – 26. 4., 29. 4. – 30. 4. (23. 4. uzavření klasifikace, 30. 4. vydání ročníkového vysvědčení)

Didaktické testy (společná část MZ) 2. 5. – 3. 5. dle Jednotného zkušebního schématu

Ústní zkoušky (16. 5. – 25. 5.)

4. A 20. 5. – 23. 5.

4. B 27. 5. – 29. 5.

P2. A 20. 5. - 22. 5.

P2. B 27. 5. - 29. 5.

P3. A 23. 5. – 24. 5.

Závěrečné zkoušky - červen 2024

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ČERVEN 2024

Písemná zkouška 3. 6. v 8.00 hod

Obhajoba SOP (Operátor skladování) 4. 6. v 9.00 hod

Praktická zkouška

3.D 4. 6. – 13. 6.

3.E 4. 6. – 14. 6.

3.F 4. 6. – 12. 6.

3.A 4. 6. – 17. 6. (1. skup.), 4. 6. – 18. 6. (2. skup.)

3.B 4. 6. – 10. 6. (1. skup.), 4. 6. – 11. 6. (2. skup.)

Studijní volno před ústní zkouškou

3.D 14. 6. – 19. 6.

3.E 17. 6. – 20. 6.

3.F 13. 6. – 18. 6.

3.A 18. 6. – 21. 6. (1. skup.), 19. 6. – 24. 6. (2. skup.)

3.B 11. 6. – 14. 6. (1. skup.), 12. 6. – 17. 6. (2. skup.)

 

Ústní zkouška

3.D 20. 6.

3.E 21. 6.

3.F 19. 6.

3.A 24. 6. (1. skup.), 25. 6. (2. skup.)

3.B 17. 6. (1. skup.), 18. 6. (2. skup.)

 

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023.

8:00 1. ročníky oboru vzdělání Obchodník a Ekonomické lyceum, poté odjezd na adaptační kurz

8:30 1. ročníky oboru vzdělání Prodavač, Operátor skladování a Podnikání

9:30 vyšší ročníky všech oborů

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM A 3. KOLA PRO OBOR VZDĚLÁNÍ OBCHODNÍK 2023/2024

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM A 3. KOLA PRO OBOR VZDĚLÁNÍ OBCHODNÍK 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku, prázdniny

Adaptační kurz 1. ročníků oborů Ekonomické lyceum a Obchodník

Základní informace

Termín: 4. 9. – 6. 9. 2023

Místo: Sport hotel KÁCOV

Kontaktní adresa:

Kácov 307
285 09 Kácov

https://sporthotel-kacov.hotel.cz

Doprava: autobusem

Stravování: plná penze

Ubytování: 8 lůžkové sruby

Vedoucí kurzu: Ing. Mgr. Ilona Přibylová, pribylova@ssob.cz

SRAZ:           4. 9. v 8.00               SŠ obchodní, Belgická 250/29, Praha 2

ODJEZD:      4. 9. v 10.00             Náměstí Míru 7, Praha 2 (pod Bazilikou sv. Ludmily)

NÁVRAT:     6. 9. v 17.00 ?          Náměstí Míru 7, Praha 2  (pod Bazilikou sv. Ludmily)

Platba: 2 200 Kč do 22. 8. 2023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 20237021/0100, do zprávy příjemce uveďte jméno žáka a zkratku AK

Škola nabízí možnost čerpání příspěvku až do plné výši ceny adaptačního kurzu, pro zákonného zástupce, který splňuje podmínky přiznání přídavku na dítě.

Požadavky na vybavení:

sportovní oblečení, plavky, pevná obuv, hygienické potřeby, ručníky,

doklad o bezinfekčnosti.

Vyhlášení 2. a 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje pro školní rok 2023/24 druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum a třetí kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Obchodník.

Přihlášky je možné poslat doporučenou poštou, nebo je přijímáme osobně ve škole na studijním oddělení ve všední dny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Poslední termín pro podání přihlášky je 18. 8. 2023 do 15:00 hodin.

VÝSLEDKY DOPLŇKOVÉHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM, 2023/2024

VÝSLEDKY DOPLŇKOVÉHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM, 2023/2024

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vyhlášení doplňkového termínu 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, konané v jiném termínu, pro obor vzdělání Ekonomické lyceum, zapsaný do školského rejstříku dne 31. 5. 2023.

Přihlášku je možno odevzdat v kanceláři studijního oddělení Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 v době od 8:00 do 15:00. Tento způsob doručení preferujeme, uchazeči bude zároveň předáno evidenční/registrační číslo. Je možné přihlášku zaslat i poštou nebo datovou schránkou (v takovém případě je nutná elektronická konverze na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT).

Termín odevzdání přihlášky: od 2. 6. 2023 do 9. 6. 2023.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky je možné poslat doporučenou poštou, nebo je přijímáme osobně ve škole na studijním oddělení ve všední dny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Poslední termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je pátek 19. 5. 2023 do 15:00 hodin.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výměnný pobyt studentů z Hamburku

Od 12.2. do 24.2.2023 probíhá další fáze projektu spolupráce se středními školami z Hamburku. V těchto dnech jsou na návštěvě v Čechách žáci z Německa, zúčastní se teoretické výuky ve škole i praktické výuky na prodejnách. Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Pražský učitel 2022 - ocenění

Naše pedagožka, Ing. Jelena Havlíková, získala ocenění Pražský učitel 2022 v anketě hlavního města Prahy. Jsme rádi, že její dlouholetá práce byla takto významně zhodnocena, a samozřejmě jí blahopřejeme! Fotogalerie

Stáž německých studentů v Praze

Od 12. 6. pobývají v České republice studenti z Hamburku. Náplní jejich stáže je praktická i teoretická výuka na naší škole, a ve volném čase i poznávání kulturních zajímavostí naší republiky. Akce probíhá za podpory Česko německého fondu budoucnosti. Fotogalerie

Návštěva z Norska

V těchto dnech, konkrétně od 25. 4. - 30. 4., v Praze pobývají studenti a pedagogové z partnerské školy z norského Trondheimu. V rámci pobytu se zúčastní výuky ve škole, zažijí praktické vyučování na prodejnách a ve volném čase navštíví například Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Projekt byl podpořen z fondů EHP. Fotogalerii budeme postupně rozšiřovat na našich stránkách i na Facebooku.

Pobyt v Norsku

Od 2. do 10. 4. 2022 jsou naši žáci v doprovodu tří pedagogů na výměnném pobytu v norském Trondheimu. Program je financován z Fondů EHP, do nichž přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Projekt má podpořit spolupráci zúčastněných zemí, žáci během pobytu navštíví partnerské školy a vyzkouší si odbornou praxi přímo na prodejnách. Postupně budeme přidávat fotky na náš Facebook a fotogalerii.

Pobyt v Hamburku

Od 13. do 25. 2. 2022 pobývali čtyři naši žáci v Hamburku, navštívili partnerské školy, absolvovali praxi na prodejnách a ve volném čase navštívili vyhlášené Muzeum miniatur a místní Galerii. Další informace a fotografie naleznete zde. Projekt proběhl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

3D virtuální prohlídka školy

17. 11. 2021 jsme vytvořili 3D virtuální prohlídku naší školy. Doufám, že se bude líbit.