Termíny maturitních zkoušek jaro 2024

Termíny maturitních zkoušek jaro 2024

MATURITNÍ ZKOUŠKY OBCHODNÍK ŠK. ROK 2023/2024

Obchodník

Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Profilová část maturitní zkoušky
Povinné zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.

Český jazyk a literatura – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Anglický/německý jazyk (pokud si žák tento učební předmět zvolil ve společné části) – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Účetnictví a obchodní praxe – praktická zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů účetnictví, obchodní provoz, marketing, mamagement, odborný výcvik a informační a komunikační technologie

Ekonomika a řízení podniku  – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů ekonomika, marketing, management a právní nauka (maturitní témata)

Zbožíznalství – ústní zkouška (maturitní témata)

 

Nepovinné zkoušky
Žák může volit z nabídky nejvíce dvě nepovinné zkoušky.

Druhý cizí jazyk – ústní zkouška (maturitní témata – AJ, NJ)

Základy společenských věd – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů občanská nauka a dějepis (maturitní témata)

Informační a komunikační technologie – ústní zkouška (maturitní témata)

Maturitní zkoušky Podnikání šk. rok 2023/2024

Podnikání

Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Profilová část maturitní zkoušky
Povinné zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.

Český jazyk a literatura – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Anglický/německý jazyk (pokud si žák tento učební předmět zvolil ve společné části) – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Účetnictví – praktická zkouška

Ekonomika podniku – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů ekonomika podniku a učební praxe (maturitní témata)

Řízení podniku – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů marketing a management a právo (maturitní témata)

  

Nepovinné zkoušky
Žák může volit nejvíce dvě nepovinné zkoušky.

Personalistika – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacího předmětu korespondence a interpersonální komunikace (maturitní témata)

Občanský základ – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacího předmětů občanský základ (maturitní témata)

Další informace k maturitní zkoušce

Odkaz na stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Informace o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka

Dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v aktuálním znění, je možné nahradit písemnou práci a ústní zkoušku z anglického jazyka výsledkem standardizované zkoušky minimálně na jazykové úrovni B1 podle SERR.

Termíny maturitních zkoušek jaro 2023

Termíny maturitních zkoušek jaro 2023

Informace o podmínkách písemné práce profilové části MZ 2022/2023

Písemná práce z anglického jazyka

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Maturitní zkoušky Obchodník šk. rok 2022/2023

Obchodník

Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky
Povinné zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.

Český jazyk a literatura – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Anglický/německý jazyk (pokud si žák tento učební předmět zvolil ve společné části) – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Účetnictví a obchodní praxe – praktická zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů účetnictví, obchodní provoz, marketing, mamagement, odborný výcvik a informační a komunikační technologie

Ekonomika a řízení podniku  – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů ekonomika, marketing, management a právní nauka (maturitní témata)

Zbožíznalství – ústní zkouška (maturitní témata)

Nepovinné zkoušky
Žák může volit z nabídky nejvíce dvě nepovinné zkoušky.

Druhý cizí jazyk – ústní zkouška (maturitní témata – AJ, NJ)

Základy společenských věd – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů občanská nauka a dějepis (maturitní témata)

Informační a komunikační technologie – ústní zkouška (maturitní témata)

Maturitní zkoušky Podnikání šk. rok 2022/2023

Podnikání

Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky
Povinné zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.

Český jazyk a literatura – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Anglický/německý jazyk (pokud si žák tento učební předmět zvolil ve společné části) – PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Účetnictví – praktická zkouška

Ekonomika podniku – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů ekonomika podniku a učební praxe (maturitní témata)

Řízení podniku – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacích předmětů marketing a management a právo (maturitní témata)

Nepovinné zkoušky
Žák může volit nejvíce dvě nepovinné zkoušky.

Personalistika – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacího předmětu korespondence a interpersonální komunikace (maturitní témata)

Občanský základ – ústní zkouška, která zahrnuje učivo z vyučovacího předmětů občanský základ (maturitní témata)

Aktuality